Make your own free website on Tripod.com
สวัสดี เพื่อน ๆ แพทย์เชียงใหม่ 26 ทุกท่าน

     ข่าวคราวเงียบหายไปนานพอสมควร (นานมากเหมือนกัน) เพื่อน ๆ หลายคนกำลังยุ่งอยู่กับลูกน้อย, คนที่ 2-3 ไม่ว่าจะเป็น โต้ง ฮ่อ อ๊อด ไท และคนอื่น ๆ  ที่ไม่ทราบข่าว

     งานเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 3 ตามฉันทามติของพวกเราว่าจะจัดทุก 3 ปี จะครบกำหนดอีกครั้ง ปี 48 สถานที่ คือจังหวัดเชียงราย ซึ่งทางเชียงรายก็เตรียมตัวกันพอสมควรแล้ว เวลาคิดว่าน่าจะเป็น ตุลาคม 48 ส่วนวันที่จะกำหนดและแจ้งให้เพื่อน ๆ ทราบต่อไป

    งานเฉพาะหน้าที่จะมาถึงก่อนคือ งานคืนสู่เหย้าของสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งจะจัดในวันที่ 22-24 ตุลาคม 47 ดังรายละเอียดที่แนบมา (ท้ายจดหมายนี้) อยากเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมงานกันมาก ๆ โดยเฉพาะในวันที่ 23 (งานกลางคืน) ซึ่งรุ่นเราร่วมกับรุ่น 20 และ 22 จัดดนตรีย้อนยุค เพื่อรำลึกถึงความหลัง โดยจะมีดนตรีลูกทุ่งแพทย์เชียงใหม่ ซึ่งเคยโด่งดังในอดีตมารื้อฟื้นความหลัง โดยรุ่น 20 ละ 22 รับผิดชอบ
 
    ส่วนของรุ่นเราก็จะรับผิดชอบวงสตริงของพวกเราซึ่งก็เคยโด่งดังในยุคหนึ่ง (ถัดจากลูกทุ่งแพทย์เชียงใหม่)
โดยมีวาบ และน้อย (พัฒนา) เป็นแม่งานในการจัดวงมาบรรเลง  ซึ่งงานนี้คิดว่าน่าจะเป็นการรำลึกความหลังที่น่าประทับใจและสนุกสนานของพวกเรา ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมงานกันเยอะ ๆ เตรียมเพลงมาร้องด้วย ส่วนเพื่อนคนไหนต้องการให้จองที่พักให้ก็ติดต่อบอกมาแต่เนิ่น ๆ จะได้จองไว้ให้ได้

ไซ่
 
 


                           กำหนดการงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

ครั้งที่  5        วันที่  22  -  24  ตุลาคม  2547
ณ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
วันศุกร์ที่  22  ตุลาคม  2547    ห้องประชุมชั้น  2  อาคารเรียนรวม

     กล่าวต้อนรับ  โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่      บรรยายโดย  ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ  รัตนากร      เสวนาโดย        - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม  วัฒนชัย   องคมนตรี
                               -ฯพณฯ  รองนายกรัฐมนตรีจาตุรนต์  ฉายแสง
    ดำเนินรายการโดย     พันเอกนายแพทย์พงศักดิ์  ตั้งคณา วันเสาร์ที่  23  ตุลาคม  2547    ช่วงบ่าย    สนามฟุตบอล  คณะแพทยศาสตร์      ศิษย์เก่า      ช่วงค่ำ    อาคารสันทนาการ  คณะแพทยศาสตร์ สังสรรค์  รับประทานอาหาร  สนุกสนานเล่นเกมส์
     และลีลาศกับวงดนตรี  "ลูกทุ่งแพทย์เชียงใหม่"  และ  "วงสตริงแพทย์เชียงใหม่"
        (บัตรสำหรับศิษย์เก่าคนละ  300.-  บาท)

วันอาทิตย์ที่  24  ตุลาคม  2547  ช่วงเช้า  แข่งขันกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟลานนา
     นัดพบเพื่อนร่วมรุ่นตามอัธยาศัย